Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 
  Uchwała Nr XII/79/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Zberowskiej na działalność Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie nie ponoszenia przez Gminę Przasnysz kosztów energii elektrycznej pobieranej przez pompę zainstalowaną w przydomowej przepompowni ścieków na nieruchomości skarżącej, położonej we wsi Leszno
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:00:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XII/80/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:03:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XII/81/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Przasnysz o uznanie lasów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Przasnysz za las ochronnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:04:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XII/82/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:06:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XII/83/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:20:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XII/84/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie zmiany Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011 -2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:21:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XII/85/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:22:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XII
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:32:29, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku