Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 
  Uchwała Nr VIII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:35:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo.”
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:36:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/49/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:39:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/50/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:40:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:41:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/52/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:41:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/53/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:42:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji VIII
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 11:57:12, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku