Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
 
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz, części wsi Bartniki i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 15:42:01 Informację zaktualizowano 2012-01-17 15:42:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - pod kopalnie żwiru i piasku i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 14:53:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Karwacz, Wyrąb Karwacki i Frankowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 14:52:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Zakocie i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 14:51:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Wygoda i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 14:50:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 14:49:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Grabowo i Stara i Stara Krępa i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 14:48:38 Informację zaktualizowano 2009-04-27 14:53:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 15:48:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 15:23:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ - KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA - MAPA
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 15:22:42 Informację zaktualizowano 2008-07-21 13:29:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ UWARUNKOWANIA
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 15:16:26 Informację zaktualizowano 2008-07-21 13:28:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ UWARUNKOWANIA - MAPA
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 15:15:14 Informację zaktualizowano 2008-07-21 13:30:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi
Sierakowo 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy w Przasnyszu nr VIII/56/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz obejmującego obszar części wsi Sierakowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 26 marca - 18 kwietnia 2008 r w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, w godz. od 9.00 do 14.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, o godz. 12.30.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przasnysz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2008 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-14 11:46:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Załączniki do Uchwały XXIX/143/2005 - 29 map spakowanych w formacie .ZIP (2.3MB)
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 15:50:51 Informację zaktualizowano 2005-03-22 15:59:24, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/143/2005 ws. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 15:50:12, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XVI/83/2003 ws. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2004-02-04 08:59:40 Informację zaktualizowano 2004-02-04 09:00:44, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
wersja do druku