Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 SIWZ strona główna 

SIWZ
 
 SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:35:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 16:00:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 13:13:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - USUWANIE AWARII NA SIECIACH I PRZYŁĄCZACH WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ w roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 13:12:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz w roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 13:10:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - : Dostawa mebli szkolnych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Przasnysz - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 15:04:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zmiana SIWZ dot. zadania pn "Dostawa pomocy dydaktycznych, laptopów, komputerów i mebli szkolnych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Przasnysz - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 13:05:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zmiana SIWZ dot. zadania pn "Dostawa pomocy dydaktycznych, laptopów, komputerów i mebli szkolnych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Przasnysz - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 11:09:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dostawa pomocy dydaktycznych, laptopów, komputerów i mebli szkolnych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Przasnysz - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 15:57:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych - Gmina Przasnysz nr UDA POKL.09.01.02-14-027/12-00-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:14:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ- Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Góry Karwackie - Ciegielnia oraz Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2012-09-24 13:02:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przasnysz: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych - Gmina Przasnysz nr UDA POKL.09.01.02-14-027/12-00-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 13:20:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 14:21:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ dotyczące zadania "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 14:03:14 Informację zaktualizowano 2012-08-31 14:04:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w placówkach oświatowych leżących na terenie Gminy Przasnysz tj.: - Szkoła Podstawowa w Bogatem, - Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie - Szkoła Podstawowa w Lesznie - Szkoła Podstawowa w Obrębie - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mchowie realizowane od 09.2012 do 06.2013 w ramach projektu systemowego Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 15:40:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ dotyczące zadania "„Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie”
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 15:20:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 15:16:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ZAKUP ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MCHOWIE
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 14:52:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2012-08-14 15:18:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo - Fijałkowo
Data wprowadzenia informacji 2012-07-23 15:03:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
SIWZ - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości
Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie
warunków do rozwoju społecznego i turystyki 

PLIK1


PLIK2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 15:31:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zmiana SIWZ dot. zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2012/2013”
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 15:42:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2012/2013
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 14:01:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Szkole Podstawowej w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:26:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół - Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:24:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Wyjaśnienie do SIWZ dotyczące zadania "„Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w gminie Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 15:10:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w gminie Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 14:52:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ dotyczące zadania "BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZASNYSZ"
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 15:16:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANA DO SIWZ - DOSTAWA SCENY MOBILNEJ O WYMIARACH 6 x 7,5 m Z ZADASZENIEM I WYPOSAŻENIEM
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 15:24:37 Informację zaktualizowano 2012-05-16 15:24:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 13:36:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - DOSTAWA SCENY MOBILNEJ O WYMIARACH 6 x 7,5 m Z ZADASZENIEM I WYPOSAŻENIEM
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 15:14:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANA TREŚCI SIWZ - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 10:03:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 15:13:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ dotyczące zadania Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 15:34:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ dotyczące zadania Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 15:48:00 Informację zaktualizowano 2012-04-25 15:48:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zmiana do SIWZ - Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 09:15:59 Informację zaktualizowano 2012-04-25 15:48:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - DOSTAWA ŻWIRU DROGOWEGO WRAZ Z WBUDOWANIEM NA POTRZEBY REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 15:39:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
SIWZ - Budowa pawilonu sportowego przy Zespole
Szkół w Nowej Krępie 

PLIK 1

PLIK 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 14:47:20 Informację zaktualizowano 2012-04-11 15:53:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - : Dostawa węgla kamiennego na okres 2012 roku do kotłowni węglowej przy Zespole Szkół w Bogatem oraz Oddziałów Przedszkolnych w Dobrzankowie i Karwaczu
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 14:22:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ZMIANA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ W ROKU 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 12:13:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ W ROKU 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 16:02:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz w 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:15:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz w 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 15:33:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - USUWANIE AWARII NA SIECIACH I PRZYŁĄCZACH WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ w roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 14:24:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:02:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 12:20:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ- PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 15:09:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2011/2012
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 15:31:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH EMOWO - LISIOGÓRA
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 15:10:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - DOSTAWA ŻWIRU DROGOWEGO ORAZ TŁUCZNIA NA POTRZEBY REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2011-06-22 15:55:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dobudowy ( ew. nadbudowy) do budynku Zespołu Szkół w Nowej Krępie pawilonu sportowego .
Data wprowadzenia informacji 2011-06-22 14:56:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół - Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 13:13:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 15:56:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ADMINISTROWANIE, BIEŻĄCE UTRZYMANIE, EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 15:17:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OGLĘDA
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 15:55:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ADMINISTROWANIE, BIEŻĄCE UTRZYMANIE, EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:02:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - "REMONT MOSTU NA RZECE MORAWKA W M. KARWACZ w KM: 0 + 940 DROGI GMINNEJ"
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:00:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 15:29:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 21:33:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ"
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 14:25:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PRZASNYSZ W ROKU 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 15:20:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - USUWANIE AWARII NA SIECIACH I PRZYŁĄCZACH WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ w roku 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 15:29:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 15:40:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ -Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 15:32:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ dotyczyąca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuki; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Srd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka
Data wprowadzenia informacji 2010-10-07 09:39:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ dotycząca zadania "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuki; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Slrd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka"
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 20:47:47 Informację zaktualizowano 2010-10-05 08:43:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuki; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Slrd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 15:29:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH EMOWO - LISIOGÓRA
Data wprowadzenia informacji 2010-08-24 15:15:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LESZNO
Data wprowadzenia informacji 2010-08-23 16:15:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI SĄTRZASKA - GRABOWO
Data wprowadzenia informacji 2010-08-23 16:08:32 Informację zaktualizowano 2010-08-23 16:08:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ -Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 15:02:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ODNOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ MCHOWO - TRZCIANKA - POLUBY
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 15:15:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2010/2011
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 14:35:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 15:22:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ PRZEBUDOWY DRÓG W GMINIE PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 15:13:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Udoskonalenie stanowiska kierowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 15:32:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Utworzenie szkolnego plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 15:05:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG GMINNYCH
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 17:21:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - UTWORZENIE MIEJSCA DO WYPOCZYNKU I REKREACJI ORAZ WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 15:31:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - "Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW w ilości 1 sztuka oraz agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 128 kW 1 sztuka"
Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 12:09:49 Informację zaktualizowano 2010-06-25 12:10:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Wyposażenie siłowni Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2010-06-21 14:03:59 Informację zaktualizowano 2010-06-21 14:04:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW w ilości 1 sztuka oraz agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 128 kW 1 sztuka.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-18 12:32:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - "Budowa ścieżki spacerowej i stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany”
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 15:22:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ODNOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ PRZASNYSZ - CIERPIGÓRZ - GOLANY
Data wprowadzenia informacji 2010-06-16 13:42:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ - "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: DOBRZANKOWO, BOGATE, WIELODRÓZ, HELENOWO STARE, HELENOWO NOWE - Etap III, wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011"
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 16:33:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuk; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Slrd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 14:54:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ część 4 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: DOBRZANKOWO, BOGATE, WIELODRÓZ, HELENOWO STARE, HELENOWO NOWE - Etap III, wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011
Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 15:25:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ część 3 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: DOBRZANKOWO, BOGATE, WIELODRÓZ, HELENOWO STARE, HELENOWO NOWE - Etap III, wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011
Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 14:18:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - UTWORZENIE MIEJSCA DO WYPOCZYNKU I REKREACJI ORAZ WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 15:46:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ I STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI GOLANY
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 15:25:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 14:48:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ część 2 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: DOBRZANKOWO, BOGATE, WIELODRÓZ, HELENOWO STARE, HELENOWO NOWE - Etap III, wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 08:29:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ część 1 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: DOBRZANKOWO, BOGATE, WIELODRÓZ, HELENOWO STARE, HELENOWO NOWE - Etap III, wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 15:52:46 Informację zaktualizowano 2010-05-26 08:27:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 15:22:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuk; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Slrd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka
Data wprowadzenia informacji 2010-05-17 16:00:04 Informację zaktualizowano 2010-05-17 16:01:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 15:42:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuki; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Slrd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 11:31:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PRZASNYSZ W 2010 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 14:33:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 15:37:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uzupełniony załącznik do SIWZ na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 18:55:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ - „„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-03 18:59:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LESZNO
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 12:58:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 12:22:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie Nr 1do SIWZ - „Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura – Helenowo Nowe – Helenowo Stare”
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 15:37:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - WYKORZYSTANIE WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KARWACZ
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 16:36:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PŁONIAWY BRAMURA
-HELENOWO NOWE - HELENOWO STARE 

plik 1 do pobrania

plik 2 do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 14:30:08 Informację zaktualizowano 2010-02-01 15:01:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ W 2010 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:27:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego
na zadanie "Wykorzystanie walorów turystyczno –
rekreacyjnych miejscowości Karwacz” 

plik do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-30 14:24:39 Informację zaktualizowano 2009-12-30 14:33:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - USUWANIE AWARII NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH I PRZYŁĄCZACH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ W ROKU 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-12-21 12:46:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - WYKORZYSTANIE WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KARWACZ.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 15:20:50 Informację zaktualizowano 2010-01-04 12:23:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE "PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE PRZASNYSZ"
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 18:07:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ W ROKU 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 09:32:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MCHOWO - KARBÓWKO
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:06:15 Informację zaktualizowano 2009-09-28 11:09:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA W RAMACH PROJEKTU -MAM SZANSĘ ODNIEŚĆ SUKCES
Data wprowadzenia informacji 2009-09-23 15:49:45 Informację zaktualizowano 2009-09-23 16:17:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MCHOWO - KARBÓWKO
Data wprowadzenia informacji 2009-09-23 14:31:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-07 14:22:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - REMONT I WYPOSAŻENIE BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DLA KLASY 0 W DOBRZANKOWIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BOGATEM
Data wprowadzenia informacji 2009-08-07 12:17:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ na „Modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bogate – Augustów”
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 09:29:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące postępowania przetargowego na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz ”
Data wprowadzenia informacji 2009-07-23 14:25:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BOGATE - AUGUSTÓW
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 13:16:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 15:24:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Odnowa nawierzchni żwirowej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i potrójnego utrwalenia dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 13:13:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące postępowania przetargowego na zadanie "„Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych”
Data wprowadzenia informacji 2009-06-09 19:16:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące postępowania przetargowego na zadanie "„Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych”
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 10:26:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ do przetargu
nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w
ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK
2012 przy Zespole Szkół w Bogatem, Gmina
Przasnysz. 

plik do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-05 09:43:15 Informację zaktualizowano 2009-06-05 10:45:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Bogatem, Gmina Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 12:54:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące postępowania przetargowego na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- etap II, wieś Bogate"
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 15:06:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 13:38:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - POPRAWA UKŁADU POŁĄCZEŃ DROGOWYCH DLA OBSŁUGI PRZASNYSKIEJ STERY GOSPODARCZEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH
Data wprowadzenia informacji 2009-05-22 09:39:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 12:12:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: DOBRZANKOWO, BOGATE, WIELODRÓŻ, HELENOWO STARE, HELENOWO NOWE - Etap II, wieś BOGATE
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 13:12:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ULEPSZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ HELENOWO NOWE - GADOMIEC + WIELODRÓŻ - KALINOWIEC
Data wprowadzenia informacji 2009-05-07 10:11:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące postępowania przetargowego nr 341/5/09 na Bankową Obsługę Budżetu Gminy Przasnysz i jednostek organizacyjnych Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 10:42:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZASNYSZ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:11:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Ulepszenie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Góry Karwackie
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 11:45:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 11:45:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w miejscowości Krępa Stara
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 11:40:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-03-30 08:57:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZEWIEC - KIJEWICE - PRZASNYSZ NA ODCINKU KIJEWICE - PRZASNYSZ"
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 12:06:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Leszno
Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 12:26:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli w Gminie Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-12-22 14:35:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - USUWANIE AWARII NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH I PRZYŁĄCZACH NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 13:51:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PRZASNYSZ W 2009 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:54:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Odnowa nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 08:38:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH ANNPOL – GOSTKOWO; HELENOWO STARE – HELENOWO NOWE; HELENOWO NOWE - WIELODRÓŻ
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:24:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- etap I, wieś Dobrzankowo”
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:36:28 Informację zaktualizowano 2008-09-11 12:37:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankow, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- etap I, wieś Dobrzankowo”
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 10:59:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - etap I, wieś Dobrzankowo
Data wprowadzenia informacji 2008-08-28 15:03:07 Informację zaktualizowano 2008-08-28 15:09:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie „Modernizacja drogi gminnej we wsi Karwacz"
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 14:30:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Karwacz i droga Sątrzaska – Wyrąb Karwacki” II przetarg
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 14:28:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ULEPSZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ BOGATE - AUGUSTÓW
Data wprowadzenia informacji 2008-08-08 14:46:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE PRZASNYSZ
Data wprowadzenia informacji 2008-08-08 12:15:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WE WSI KARWACZ
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 12:49:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ KARWACZ I DROGA SĄTRZASKA – WYRĄB KARWACKI
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 12:48:47 Informację zaktualizowano 2008-08-06 12:52:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOGATEM
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 14:08:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ULEPSZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ GOLANY
Data wprowadzenia informacji 2008-07-15 13:19:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ KARWACZ I DROGA SĄTRZASKA - WYRĄB KARWACKI
Data wprowadzenia informacji 2008-07-14 12:04:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol - Gostkowo - II przetarg
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 12:54:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO I WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OBRĘBIE
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 11:02:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol – Gostkowo”
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:55:14 Informację zaktualizowano 2008-06-23 11:56:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do SIWZ na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-17 15:53:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - ULEPSZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ LESZNO - DOBRZANKOWO
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 13:06:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zmiany do SIWZ na ”Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 13:05:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 12:04:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol - Gostkowo
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 14:50:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Odnowa nawierzchni żwirowej dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-05-19 09:31:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - REMONT I WYPOSAŻENIE BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W STAREJ KRĘPIE DLA KLASY „0”
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:29:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz dla części wsi Wygoda, Zakocie, Karwacz, Wyrąb Karwacki i Frankowo
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 15:10:34 Informację zaktualizowano 2008-05-05 12:44:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Ocieplenie, elewacja, remont i wyposażenie budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2008-04-21 12:44:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do treści SIWZ odnośnie zadania "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenia NNW sołtysów, ubezpieczenia OC sołtysów, ubezpieczeń komunikacyjnych"
Data wprowadzenia informacji 2008-04-08 14:04:51 Informację zaktualizowano 2008-04-08 14:05:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 09:44:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie, plik 4
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 11:47:44 Informację zaktualizowano 2008-03-12 12:33:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie, plik 3
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 11:44:26 Informację zaktualizowano 2008-03-12 12:28:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie, plik 2
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 11:38:46 Informację zaktualizowano 2008-03-12 12:22:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie, plik 1
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 11:34:04 Informację zaktualizowano 2008-03-12 12:10:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 13:43:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę drogi gminnej od drogi Przasnysz – Ostrołęka do Zawadki – Wandolin – Polny Młyn – Bartniki - Mchówko o długości ok. 6000 mb
Data wprowadzenia informacji 2008-01-02 15:38:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wyjaśnienie do treści SIWZ odnośnie zadania "Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach na terenie Gminy Przasnysz."
Data wprowadzenia informacji 2007-12-17 14:25:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę drogi gminnej od drogi Przasnysz – Ostrołęka do Zawadki – Wandolin – Polny Młyn – Bartniki - Mchówko o długości ok. 6000 m
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 15:41:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 15:39:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-12-10 15:14:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-31 14:51:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - MODERNIZACJA GMINNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH – DROGA SZLA – OSÓWIEC SZLACHECKI
Data wprowadzenia informacji 2007-08-27 10:14:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Bartniki - Mchówko + łącznik A-B do wsi Brzezice
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 12:34:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Remont budynku i wyposażenie placu dla klasy 0 Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-09 10:43:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Modernizacja i wyposażenie boiska przy Zespole Szkół w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-09 10:42:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ -przetarg nieograniczony na moderniczację drogi Gostkowo Annopol
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 15:24:36, wprowadzający: Danuta Bartosiewicz
 
 SIWZ - Zabudowa samochodu specjalistycznego marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 dla OSP Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 09:30:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Odnowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-16 12:46:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz w roku 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-26 15:43:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 11:38:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 SIWZ - Wykonanie ogrodzenia placu i boiska Zespołu Szkół w Lesznie.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 15:02:53, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-08 11:57:59, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 15:25:35, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-02-28 15:14:18 Informację zaktualizowano 2007-03-07 15:53:01, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-02-06 15:42:13, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Zakup podwozia samochodu ciężarowego specjalnego marki star 266 powyżej rocznika 1987 w celu zabudowy na średni pożarniczy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16
Data wprowadzenia informacji 2007-02-02 13:00:01, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-12-14 15:28:53, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-12-11 19:53:52, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-12-05 12:36:46, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Wykonanie ogrodzenia placu i boiska przy Zespole Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-27 14:25:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Wykonanie chodnika z kostki betonowej POLBRUK przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2006-10-25 14:09:20, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej we wsi Klewki – Obrąb
Data wprowadzenia informacji 2006-10-05 11:39:18, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Modernizacja stacji wodociągowych na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-10-05 09:23:47, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Zabudowa samochodu specjalistycznego marki Star 266 na średni pożarniczy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16
Data wprowadzenia informacji 2006-09-15 15:25:59, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Mchowo kolonie
Data wprowadzenia informacji 2006-09-13 09:24:08 Informację zaktualizowano 2006-09-15 15:26:52, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sierakowo
Data wprowadzenia informacji 2006-09-11 13:27:50, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-09-11 12:40:24, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Roboty remontowe w sali gimnastycznej w Nowej Krepie
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 13:38:37, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Zakup podwozia samochodu ciężarowego specjalnego marki Star 266
Data wprowadzenia informacji 2006-06-21 12:41:17 Informację zaktualizowano 2006-06-21 12:42:23, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 SIWZ - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 13:08:52 Informację zaktualizowano 2006-06-14 13:12:49, wprowadzający: Bożena Rudzińska
wersja do druku