Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 
 Uchwała Nr OS.146.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:22:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 131/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 10:06:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 20/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przasnysz przyjetej w Uchwale Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 18:29:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 387/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Przasnysz projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 18:24:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 386/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Przasnysz projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 18:22:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 255/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przasnysz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 10:34:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 99/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 16:18:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 98/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 16:16:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 327/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii: o przedłożonym prze Wójta Gminy Przasnysz projekcie uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz prawidłowości dołączonej do tego projektu prognozy kwoty długu.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 09:54:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 40/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-03-30 13:30:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Budżet Gminy Przasnysz na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 14:42:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 305/O/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii: o przedłożonym prze Wójta Gminy Przasnysz projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu i prognozie kształtowania się długu Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 09:20:25 Informację zaktualizowano 2008-12-05 09:22:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 59/O/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Przasnysz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-08 08:23:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Budżet Gminy Przasnysz na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 10:30:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr 308/O/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Przasnysz projekcie uchwały budzetowej na 2008 rok i prognozie kształtowania się długu Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 10:25:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Budżet Gminy Przasnysz na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:50:10, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Budżet Gminy Przasnysz na rok 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 14:31:13, wprowadzający: Bożena Rudzińska
wersja do druku