Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 
 Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przasnysz, a miastem Przasnysz w zakresie zwrotu przez Gminę na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:37:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej p.n.: „ Punkty przedszkolne – szansą na lepszy start dla dzieci”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:38:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 28 lutego 2011 r zmieniająca uchwałę Nr LIV/403/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „ Planu odnowy miejscowości Święte Miejsce na lata 2010 -2020”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:42:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 28 lutego 2011 r zmieniająca uchwałę Nr LIV/404/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „ Planu odnowy miejscowości Stara Krępa na lata 2010 -2020”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:43:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 28 lutego 2011 r zmieniająca uchwałę Nr LIV/405/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „ Planu odnowy miejscowości Leszno na lata 2010 -2020”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:44:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010,
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:45:26 Informację zaktualizowano 2011-04-15 13:21:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie, złożenie i realizację projektu „ Cyfrowe okno na świat mobilny internet w Gminie Przasnysz” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Środków własnych Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:46:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji VI
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:46:57, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku