Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 
 Uchwała Nr IX/54/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:07:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:08:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/56/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010 Instytucji Kultury.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:09:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/57/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na użycie Herbu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:09:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:10:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/59/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:11:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/60/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:12:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/61/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:13:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/62/11 z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:14:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/63/11 z dnia 27 czerwca 2011r w zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 13:16:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji IX
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 15:04:06, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku