Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 
 Uchwała Nr XIII/86/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:29:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/87/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Przasnysz w sprawie dofinansowania przez Gminę Przasnysz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Przasnysz dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz,
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:30:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/88/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:31:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/89/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:32:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/90/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:32:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/91/11 z dnia 14 listopada 2011 r zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:46:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/92/11 z dnia 14 listopada 2011 r zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/14/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:47:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/93/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011 -2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:49:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/94/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:50:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XIII
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:34:20, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku