Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 
 Uchwała Nr XIV/95/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo”.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:47:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIV/96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmiany do uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:49:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIV/97/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:50:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIV/98/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:51:52 Informację zaktualizowano 2012-02-03 14:28:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Uchwała Nr XIV/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2012.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:54:28 Informację zaktualizowano 2012-02-03 14:59:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIV/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:56:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIV/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Przasnysz stanowiska w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Przasnyszu.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 15:56:58, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku