Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 
 Uchwała Nr XI/70/11 z dnia 04 października 2011r w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:40:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/71/11 z dnia 04 października 2011r w sprawie wyboru ławnika
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:41:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/72/11 z dnia 04 października 2011r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:44:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 04 października 2011r w sprawie uchwalenie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:46:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 04 października 2011r zmieniająca uchwałę nr III/22/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:47:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 04 października 2011r zmieniająca uchwałę Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:50:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 04 października 2011r zmieniająca uchwałę Nr L/384/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2010r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007- 2011”.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:51:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 04 października 2011r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011 -2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:53:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 04 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:54:33, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku