Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 
 Uchwała Nr IV/24/11 z dnia 28 stycznia 2011r zmieniająca uchwałę Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:17:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/25/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:19:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przasnysz na lata 2011-2014.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:20:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/27/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:21:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji IV
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:22:17, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku