Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 r. > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 
 Uchwała Nr VII/38/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2014”,
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 13:34:39 Informację zaktualizowano 2011-04-15 13:35:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VII/39/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 13:36:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Uchwała Nr VII/40/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przasnysz na lata 2011-2032”,

 Uchwała Nr VII/43/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla” in blanco” przyznanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 13:39:13 Informację zaktualizowano 2011-04-19 09:06:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VII/41/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Przasnysz na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 13:39:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VII/42/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 13:41:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VII/44/11 z dnia 30 marca 2011 r zmieniająca uchwałę Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011 – 2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 09:08:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VII/45/11 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 09:09:52 Informację zaktualizowano 2011-04-19 09:10:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 30 marca 2011 r w zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz,
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 09:10:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji VII
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 11:56:29, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku