Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 
 Uchwała Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010r zmieniająca uchwałę Nr II/5/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:44:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010r zmieniająca uchwałę Nr LIV/399/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:45:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:47:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010r o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:48:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010r zmieniająca uchwałę Nr L/384/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe-Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011” ,
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:50:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:51:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:52:22 Informację zaktualizowano 2011-01-14 13:58:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:52:54 Informację zaktualizowano 2011-01-14 13:58:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:53:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A części działek gruntu stanowiących mienie komunalne
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:55:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A części działek gruntu stanowiących mienie komunalne
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:44:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:47:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:49:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:51:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:53:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/22/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:56:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr III/23/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2013
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 10:58:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji III
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 11:58:38, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku