Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 50 strona główna 

sesja 50
 
 Uchwała Nr L/381/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu przasnyskiego polegającego na modernizacji części drogi powiatowej Nr 3230 W, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 178/2 położoną w obrębie Leszno oraz działkę Nr 64 położoną w obrębie Cierpigórz w Gminie Przasnysz w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n.„ Zwiększenie dostępności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:01:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr L/382/10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim o współpracy w zakresie realizacji inwestycji pn.” Zwiększenie dostępności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:03:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr L/383/10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Krasne o współpracy w zakresie realizacji inwestycji pn.” Zwiększenie dostępności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:16:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr L/384/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo,Bogate,Wielodróż,Helenowo Stare,Helenowo Nowe- Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:17:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr L/385/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:20:28 Informację zaktualizowano 2010-10-10 21:36:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji L
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 06:57:08, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku