Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 48 strona główna 

sesja 48
 
 Uchwała Nr XLVIII/373/10 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lesznie prowadzonego w innej formie wychowania przedszkolnego
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 15:43:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/374/10 w sprawie określenia organizacji punktu Przedszkolnego przy Szkole w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 15:44:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/375/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 15:46:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/376/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 15:47:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/377/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 15:49:12 Informację zaktualizowano 2010-10-10 20:34:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/378/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 15:53:48 Informację zaktualizowano 2010-10-10 20:58:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/379/10 zmieniająca uchwałę Nr XLII/230/2002 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 20:45:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XLVIII
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 06:54:37, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku