Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 42 strona główna 

sesja 42
 
 Uchwała Nr XLII/341/10 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przasnysz, a Miastem Przasnysz w zakresie zwrotu przez Gminę na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:22:22 Informację zaktualizowano 2010-04-26 16:24:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/342/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Bartniki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:24:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w drodze przetargu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:25:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:26:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Przasnysz na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:27:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/346/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:28:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/347/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:29:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLII/348/10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zlecenia zadania.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:31:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 16:38:36 Informację zaktualizowano 2010-04-28 10:39:23, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku