Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 41 strona główna 

sesja 41
 
 Uchwała Nr XLI/333/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy użyczenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 19:04:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/334/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy użyczenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 19:04:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/335/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy użyczenia.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 19:05:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/336/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 19:08:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/337/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Bogate
Data wprowadzenia informacji 2010-03-06 11:56:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/338/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2010-03-06 11:57:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/339/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 20010-2015
Data wprowadzenia informacji 2010-03-06 12:01:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLI/340/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-06 12:08:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XLI
Data wprowadzenia informacji 2010-04-23 15:41:30, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku