Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 46 strona główna 

sesja 46
 
 Uchwała Nr XLVI/364/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:01:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVI/365/10 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzonych ścieków.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:03:55 Informację zaktualizowano 2010-06-24 20:07:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVI/366/10 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla” in blanco” przyznanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:09:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVI/367/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:10:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVI/368/10 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Przasnysz projektu pn.” Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie gmina Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:12:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVI/369/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:14:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XLVI/370/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 20:17:29, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku