Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 53 strona główna 

sesja 53
 
 Uchwała Nr LIII/390/10 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:49:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/391/10 uchylająca uchwałę Nr XXVI/225/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do załatwienia spraw indywidualnych w zakresie administracji publicznej.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:52:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/392/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:53:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/393/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:54:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/394/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dn 30.12.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 21:57:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/395/10 zmieniająca uchwałę Nr L/381/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu przasnyskiego polegającego na modernizacji części drogi powiatowej Nr 3230 W, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 178/2 położoną w obrębie Leszno oraz działkę nr 64 położoną w obrębie Cierpigórz w Gminie Przasnysz w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie dostępności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 22:00:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/396/10 zmieniająca uchwałę Nr L/382/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie Upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Krasne o współpracy w zakresie realizacji inwestycji pn. „ Zwiększenie dostępności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 22:02:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/397/10 zmieniająca uchwałę Nr L/383/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim o współpracy w zakresie realizacji inwestycji pn. „ Zwiększenie dostępności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 22:04:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIII/398/10 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-10 22:06:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji LIII
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 22:49:10, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku