Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 53
- sesja 54
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 r. > sesja 54 strona główna 

sesja 54
 
 Uchwała Nr LIV/399/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:10:56 Informację zaktualizowano 2010-11-30 21:12:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/400/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:12:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/401/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:14:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/402/10 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:17:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/403/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu odnowy miejscowości Święte Miejsce na lata 2010-2021"
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:20:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/404/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu odnowy miejscowości Stara Krępa na lata 2010-2021"
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:22:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/405/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu odnowy miejscowości Leszno na lata 2010-2021"
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 21:26:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/406/10 zmieniająca uchwałę Nr L/384/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011.”
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 22:30:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LIV/407/10 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30.12.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 22:33:56 Informację zaktualizowano 2010-11-30 22:37:09, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku