Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2007 r. strona główna 

2007 r.
 
 Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:42:48 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:54:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:43:41 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:54:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Przasnysz na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:45:27 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:55:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:46:33 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:55:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:47:18 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:55:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:48:47 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:55:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 18/2007 wprowadzające zmiany w zarządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:52:47 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:53:29 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Etap II Obrąb, Mirów
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:54:19 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:54:56 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:55:33 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:56:31 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 10:57:13 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:56:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 11:08:41 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:57:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2007-03-15 11:09:30 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:57:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przasnysz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług
Data wprowadzenia informacji 2007-03-27 15:08:33 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:57:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 11:44:42 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:57:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 11:47:30 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:57:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 11:53:11 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:58:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 11:53:51 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:58:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 11:54:25 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:59:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-04-25 09:50:32 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:58:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-04-25 09:51:30 Informację zaktualizowano 2007-04-25 09:59:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie wprowadzenia uzupełnień do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Data wprowadzenia informacji 2007-04-25 09:54:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:26:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:28:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2007 r
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:29:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:30:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:40:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:41:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:43:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 12:44:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 12:46:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za rok 2006
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 12:47:27 Informację zaktualizowano 2007-06-04 12:50:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 12:49:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 12:50:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 08:17:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż dwóch wycofanych z eksploatacji samochodów pożarniczych marki Żuk
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 08:18:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 08:19:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 08:21:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie ustalenia harmonogramu działań dotyczących pierwszej okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Gminy Przasnysz zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 08:21:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:11:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:12:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątku ruchomego pod względem technicznym oraz przydatności do dalszego użytkowania
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:12:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:13:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:55:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:56:15 Informację zaktualizowano 2007-07-26 12:59:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:56:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 63/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:57:20 Informację zaktualizowano 2007-07-26 12:59:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za II kwartał 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-31 15:29:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-16 09:42:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-16 09:42:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-16 09:44:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem za I półrocze 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-09-06 10:37:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 69/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-09-06 10:38:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-09-06 10:39:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2007-09-21 15:43:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Data wprowadzenia informacji 2007-09-21 15:44:12 Informację zaktualizowano 2007-10-21 19:33:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-09-21 15:44:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 78 /2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 15:39:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 września 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 13:42:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 77/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 września 2007 roku w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 13:44:06 Informację zaktualizowano 2007-09-28 13:45:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 79/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2007 roku w sprawie oceny stanu majątku Gminy - budynku sanitarnego położonego w miejscowości Karwacz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 13:45:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 80/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian Zarządzenia Nr 143/2005 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2007 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 15:30:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 15:31:41 Informację zaktualizowano 2007-10-08 15:35:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 15:32:48 Informację zaktualizowano 2007-10-08 15:36:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 15:38:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 86/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 15:41:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 85/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-12 08:19:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 87/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bogatem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-10-12 08:22:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 88/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-21 19:35:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 89/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2007-10-21 19:36:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 90/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych
Data wprowadzenia informacji 2007-10-21 19:37:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 października 2007 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2007 r
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:29:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 93/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:30:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 94/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-07 10:01:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Modernizacja pomnika w miejscowości Bogate”.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 11:11:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 96/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 10:53:57 Informację zaktualizowano 2007-11-23 10:54:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 97/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 10:56:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 98/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i w jednostkach OSP za 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-06 10:32:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 99/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-06 10:33:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 100/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-06 10:33:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 101/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 14:33:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 102/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-13 14:45:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-19 09:35:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 104/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-12-19 09:36:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 105/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-29 14:38:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 106/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 10:39:45 Informację zaktualizowano 2007-12-31 10:42:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 107/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia uzupełnień do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 08:53:34 Informację zaktualizowano 2008-02-01 13:33:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 108/2007 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 08:54:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku