Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2008 r. strona główna 

2008 r.
 
 Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:04:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:06:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania przy zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:07:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:08:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:09:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie szkolnym Autosan A 0909L.05.S o nr rej. WPZ 02232
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 12:37:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z autobusu Autosan A 0909L.05.S.o nr rej. WPZ 02232
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 12:38:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 12:40:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 12:40:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-02-15 15:38:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-02-15 15:39:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2008-02-15 15:40:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 08:30:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 08:31:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-06 09:24:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-06 09:25:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 12:49:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 10:18:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 15:23:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 15:24:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-17 13:20:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-17 13:21:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 09:15:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 09:17:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 12:26:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-06 15:14:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-06 15:16:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-06 15:16:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 09:24:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 09:25:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 09:26:21 Informację zaktualizowano 2008-05-14 09:27:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 09:28:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 12:53:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 12:54:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 13:00:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 13:01:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 13:02:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 14:56:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 14:57:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 14:59:04 Informację zaktualizowano 2008-06-30 11:15:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 11:46:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 11:46:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 11:47:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 10:37:52 Informację zaktualizowano 2008-07-07 12:50:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 12:44:52 Informację zaktualizowano 2008-07-07 12:51:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 12:46:37 Informację zaktualizowano 2008-07-07 12:55:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 12:47:21 Informację zaktualizowano 2008-07-07 12:56:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-07-08 11:06:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 55/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-07-08 11:07:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia uzupełnień do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 09:01:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego podania o przydział i przedłużenie umów najmu lokali mieszkalnych
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 09:03:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2008-07-21 13:13:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-07-21 13:13:59 Informację zaktualizowano 2008-07-21 13:25:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 60/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 09:10:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 61/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 09:11:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za II kwartał 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 09:12:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania czynności sprawdzenia wykonania przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w upadłości w Przasnyszu warunków ugody sądowej( pkt I) zawartej przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce Wydział I Cywilny z dnia 28 stycznia 2008 r. Sygn. akt I C 866/07
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 09:13:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:04:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:05:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:06:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. rachunkowości budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:07:39 Informację zaktualizowano 2008-08-06 13:12:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:08:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 69/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:10:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 70/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 14:36:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 14:38:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 73/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem za I półrocze 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 14:39:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 74/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki kosztów dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 13:19:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 13:21:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 13:22:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 77/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 13:24:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 13:25:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszy referent
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 13:26:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-09-01 13:03:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-08 15:19:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 82/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-08 15:19:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2008-09-08 15:20:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 84/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 11:50:01 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:04:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 11:57:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2008 roku w sprawie powołania powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:07:44 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:08:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 88/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 14:24:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 89/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania polegającego na uporządkowaniu terenu cmentarza z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz wykonaniu pomnika w formie głazu z inskrypcją dla cmentarza niemieckiego z I wojny światowej.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 14:25:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 14:26:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 14:27:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 92/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2008 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Karbówko
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 14:28:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 94/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 3 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 14:29:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 95/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 3 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 08:44:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 96/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 08:45:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 97/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 08:46:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 98/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referent ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 08:48:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 99/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 10:46:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 100/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 10:47:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 14:35:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 października 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 14:36:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 11:23:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 11:24:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 105/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 11:25:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 11:27:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 107/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 14:57:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 15:00:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 109/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót poprawkowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 15:01:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 110/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu pożarniczego marki Żuk
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 15:03:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 111/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 10:35:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 112/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 10:38:48 Informację zaktualizowano 2008-11-25 10:40:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 114/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 10:40:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 10:42:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 116/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 10:43:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 117/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:39:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:40:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 119/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:41:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 11:12:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 11:16:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 123/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątku ruchomego pod względem technicznym oraz przydatności do dalszego użytkowania.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 11:17:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 125/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:22:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 126/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:22:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:24:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 128/2008 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:25:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku