Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 r. strona główna 

2012 r.
 
 Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 stycznia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:02:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 stycznia 2012r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:03:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 stycznia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:20:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 lutego 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:21:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 lutego 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:22:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2012r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:23:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2012r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu „ Nie jesteś sam – Klub Seniora w Bogatem”
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:24:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lutego 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 14:25:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2012r w sprawie sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:40:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 marca 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:41:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 marca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:42:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 marca 2012r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego dla mieszkańców Gminy Przasnysz w okresie od 01.04.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:43:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 marca 2012r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:45:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2012r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:45:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:46:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 kwietnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 13:47:19 Informację zaktualizowano 2012-04-19 13:47:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:51:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 kwietnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:52:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2012r w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przasnysz za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:53:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:54:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysza za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:55:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:57:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:58:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 maja 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczajacej kwoty okreslonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 11:00:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 maja 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 11:02:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 maja 2012r w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 11:03:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 maja 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:11:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 maja 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:12:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 maja 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:13:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:14:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:14:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:15:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 czerwca 2012r w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przasnysz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:16:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:17:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:18:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:18:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:27:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:27:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 lipca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:28:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 lipca 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:29:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lipca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:30:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 lipca 2012r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za II kwartał 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:30:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2012r w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Przasnysz spowodowanych huraganem
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:32:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:33:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:34:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 sierpnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 14:35:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 sierpnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:22:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 sierpnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:23:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 sierpnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:24:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2012r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:25:14 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:23:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2012r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:26:16 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:24:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2012r w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:27:28 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:25:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:28:30 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:26:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:29:04 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:27:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 08:29:47 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:27:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 września 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:59:51 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:28:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 września 2012r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:12:08 Informację zaktualizowano 2012-11-23 09:19:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:29:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 września 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:31:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:32:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:33:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:34:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 września 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:35:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:36:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 października 2012r w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 08:59:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 października 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 09:16:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 października 2012r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 09:45:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 09:46:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 października 2012r w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanej dostawy wchodzącej w zakres rzeczowy wniosku pn. „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie”
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:35:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:36:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:37:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 listopada 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:38:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:43:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2012r w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:44:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 listopada 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:45:42 Informację zaktualizowano 2013-01-04 15:48:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:46:15 Informację zaktualizowano 2013-01-04 15:49:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2012r w sprawie sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:47:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:50:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 grudnia 2012r w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:51:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:52:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:53:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:53:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:55:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:55:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:56:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2012r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 15:58:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku