Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 r. strona główna 

2011 r.
 
 Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „ E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność”
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:16:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru techniczno jakościowego wykonanych dostaw i prac wchodzących w zakres rzeczowy projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:17:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw i prac wchodzących w zakres rzeczowy projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:19:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw i prac wchodzących w zakres rzeczowy projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:20:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw i prac wchodzących w zakres rzeczowy projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:21:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:23:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Karbówko.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:24:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji do przekazania samochodu pożarniczego marki Star 266 z OSP Mchowo do OSP Stara Krępa i samochodu pożarniczego marki Star 244 z OSP Stara Krępa do OSP Leszno
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:26:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:27:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:29:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego dla mieszkańców Gminy Przasnysz w okresie od 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 16:30:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:57:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:58:16 Informację zaktualizowano 2011-05-25 08:59:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:01:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Przasnysz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:01:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:02:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:03:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:04:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w 2011 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:05:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:07:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:08:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:09:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrębie.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:10:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:11:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie : przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przasnysz za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:14:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:15:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:16:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrębie .
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:17:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysza za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:18:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrębie.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:20:56 Informację zaktualizowano 2011-05-25 09:24:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:21:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 21:38:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 16:03:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrębie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:04:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:05:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:06:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:07:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Krępie .
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:09:22 Informację zaktualizowano 2011-07-19 10:13:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:09:54 Informację zaktualizowano 2011-07-19 10:14:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka Szkolna "
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:10:46 Informację zaktualizowano 2011-07-19 10:15:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:12:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Szkole Podstawowej w Obrębie.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:16:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisjim do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:17:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:18:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:18:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:19:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:22:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na wymianie złóż filtracyjnych i systemów dystrybucyjnych oraz naprawie głowic filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Mchowie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 10:24:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:39:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:41:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:42:53 Informację zaktualizowano 2011-09-16 15:47:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za II kwartał 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:45:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:54:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zniany zarządzenia nr 3/2002 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:36:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:37:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 sierpnia 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:39:11 Informację zaktualizowano 2011-09-19 08:43:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:41:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:45:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:47:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:48:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:50:29 Informację zaktualizowano 2011-09-19 08:51:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:55:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 13:07:46 Informację zaktualizowano 2011-12-05 13:09:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 13:08:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 października 2011r w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:18:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:13:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 października 2011r w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:13:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:14:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 października 2011r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:16:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 października 2011r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:17:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:18:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:19:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:19:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:20:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 listopada 2011r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat stanowiących własność gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:13:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 listopada 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:14:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu pożarniczego marki Żuk
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:18:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2011r w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:20:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2011r w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2012 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:20:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2011r w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2012 rok - część 3
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:21:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2011r w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2012 rok - część 3
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:22:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2011r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zakupu i dostawy trzech ton ekogroszku do strażnicy OSP Mchowo.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:32:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2011r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:33:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 listopada 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:34:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 108/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:34:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 109/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 grudnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:03:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 111/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 grudnia 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:06:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:07:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:07:48 Informację zaktualizowano 2012-03-05 13:09:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:08:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:09:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2011r zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Przasnysz Nr 27/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:10:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:11:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 13:12:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2012r w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzedzie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:23:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 121/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2012r w sprawie zmiany zarządzania w sprawie wskazania systemu wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 09:25:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku