Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2006 r. strona główna 

2006 r.
 
 Zarządzenie Nr 170/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 12:16:22, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 171/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 15:32:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 171a/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31.01.2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 15:35:33 Informację zaktualizowano 2006-03-07 15:38:36, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 172/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01.02.2006r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 09:02:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 173/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 lutego 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 09:07:56, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 174/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 lutego 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 09:10:12 Informację zaktualizowano 2006-03-17 13:59:23, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 175/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 lutego 2006r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 13:58:44, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 176/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 14:01:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 177/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2006r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 14:05:32, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 178/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2006r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 14:18:02, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 179/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:18:29, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 180/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:19:34, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 181/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 marca 2006r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od kwietnia 2006 roku do maja 2011roku będzie obsługiwał budżet gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:21:32, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 182/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:22:43, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 183/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:25:35, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 184/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:26:23 Informację zaktualizowano 2006-03-29 15:27:06, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 185/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Ocennej na wybór banku, który będzie obsługiwał Budżet Gminy Przasnysz w latach 2006 – 2011
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 15:29:05, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 186/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 14:52:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 187/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 14:53:48, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 188/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 14:54:41, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 189/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie powołania powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 14:58:13, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 190/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2006r
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 15:01:07, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 191/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2006r. w sprawie sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Mirów
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 15:03:29, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 192/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2006r. w sprawie sprawie powołniania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 15:04:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 193/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:32:41, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 194/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:34:21, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 195/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:35:18, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 196/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:37:30, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 197/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2006r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za rok 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:38:24, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 198/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:45:30, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 199/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 13:48:14, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 200/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 11:30:32 Informację zaktualizowano 2006-07-13 11:31:45, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 201/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 11:33:27, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 202/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 11:34:06, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 203/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:08:32, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 204/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:10:09, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 205/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:11:36, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 206/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrębie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:12:46, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 207/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:13:50, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 208/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:16:08, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 209/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:16:58, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 210/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:17:56, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 211/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:19:02, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 212/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 13:52:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 213/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie powołania zespołu opiniującego podania o najem lokalu mieszkalnego
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 13:55:28, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 214/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w Gminie Przasnysz w sesji letniej
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 13:58:08, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 215/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 13:59:24, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 216/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 sierpnia 2006r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 14:02:07, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 217/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie za I półrocze 2006 r
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 14:04:46, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 218/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Data wprowadzenia informacji 2006-10-19 08:55:23, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 219/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-19 08:56:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 221/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-10-19 09:00:11 Informację zaktualizowano 2006-10-19 09:39:01, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 222/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 września 2006r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Data wprowadzenia informacji 2006-10-19 09:01:26, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 223/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-10-31 15:35:12 Informację zaktualizowano 2006-10-31 15:35:54, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 224/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 września 2006 roku o ustanowieniu urzędnika wyborczego
Data wprowadzenia informacji 2006-10-31 15:37:21, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 225/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2006-10-31 15:38:17, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 226/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-10-31 15:39:23, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 228/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 14:59:03, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 231/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 października 2006 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2006r
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:05:33, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 233/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:07:06 Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:08:43, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 237/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 listopada 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:13:52, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 239/2006 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:14:37, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:34:36, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:35:22, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:36:22, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:37:29, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:38:11, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:39:38, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:40:14, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 r. Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 10:41:03, wprowadzający: Bożena Rudzińska
wersja do druku