Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 r. strona główna 

2010 r.
 
 Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-01-30 09:59:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Przasnysz w 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-30 10:00:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:08:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:09:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:10:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:11:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:13:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:04:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:05:27 Informację zaktualizowano 2010-04-14 11:06:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:06:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 12:16:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 12:17:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4 w ilości 4 sztuki; lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Slrd w ilości 1 sztuka; średniego samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka; dostawę i instalację: agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW w ilości 1 sztuka oraz agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 128 kW 1 sztuka; udoskonalenie stanowiska kierowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu sprawniejszego analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym także wyposażenie tego stanowiska w sprzęt specjalistyczny.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 13:27:48 Informację zaktualizowano 2010-07-12 15:25:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 13:11:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysza za 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 13:13:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 15:34:25 Informację zaktualizowano 2010-07-02 15:35:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 15:34:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w 2010 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 15:36:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 15:38:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:38:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:39:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:40:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:41:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Obrębie w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:42:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:43:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:44:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 15:45:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom klas I-III szkół podstawowych , klas II gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:09:17 Informację zaktualizowano 2010-08-05 09:09:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:11:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniach inwestycyjnych „Odnowa nawierzchni żwirowej dróg gminnych: - Osówiec Szlachecki - Mchowo – Trzcianka – Poluby Etap II
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:13:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:14:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:14:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:17:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz”
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:17:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:18:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:25:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:26:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Karbówko.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:16:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za II kwartał 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:17:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:18:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:19:10 Informację zaktualizowano 2010-08-17 10:49:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:20:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:21:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:51:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:52:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru projektu pn „ Poprawa układu połączeń drogowych dla Obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych „ – Etap II.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:53:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:54:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:56:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:57:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 08:57:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Płoniawy Bramura – Helenowo Nowe – Helenowo Stare”
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 08:57:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 08:58:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 08:59:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:00:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:02:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:03:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:03:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:04:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Karbówko gmina Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:05:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 wrzesnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:14:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:12:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 wrzesnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:14:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 wrzesnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne "Odnowa nawierzchni żwirowej drogi gminnej w sołectwie Wyrąb Karwacki "
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:15:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 wrzesnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw i prac wchodzących w zakres rzeczowy projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:16:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:18:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 wrzesnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:19:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:26:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:27:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadania inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:38:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:39:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 95/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:39:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 96/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:40:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:42:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:45:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:46:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:47:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 98/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:50:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 99/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:51:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 101/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie oddania w użyczenie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Przasnysz i Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 09:54:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 102/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 10:49:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 10:50:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 10:51:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 105/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadanie inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 10:52:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 106/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 10:54:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:23:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:24:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:10:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 110/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Leszno"
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:16:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 111/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:17:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 112/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:18:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 113/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Karbówko gmina Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:20:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 114/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:21:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 115/2010 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do spraw przekazania środków trwałych partnerom umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:22:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku