Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
° 2003 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 r. strona główna 

2009 r.
 
 Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-03 19:01:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-03 19:02:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-03 19:04:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-03 19:06:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-03 19:06:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 14:34:51 Informację zaktualizowano 2009-03-05 14:37:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 14:35:32 Informację zaktualizowano 2009-03-05 14:37:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 14:37:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 14:38:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 14:39:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 10:55:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 10:57:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 11:07:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 11:08:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 13:28:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 13:29:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 13:34:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania zapytania ofertowego, dokonania oceny ofert i propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 13:36:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 13:37:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 13:24:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I kwartał 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 13:27:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 12:30:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 12:32:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 12:34:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 12:35:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 13:39:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2009-05-21 08:37:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bogatem w wyborach do Parlamentu
Data wprowadzenia informacji 2009-05-21 08:38:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-06-01 13:02:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-01 13:03:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Szli oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Karwaczu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-06-01 13:03:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:44:56 Informację zaktualizowano 2009-06-18 10:45:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:46:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:48:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:48:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:50:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:51:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:52:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:53:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-21 10:10:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-21 10:11:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-21 10:12:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-21 10:12:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-07-21 10:13:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za II kwartał 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:00:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:01:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Helenowo Nowe – Gadomiec + Wielodróż – Kalinowiec”
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:02:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:03:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:03:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:05:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 11:06:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-26 12:34:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 11:41:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 11:43:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 11:44:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 13:57:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin kwiatowych na terenie Parku Krajobrazowego Podworskiego w Lesznie, gm. Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 13:58:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania polegającego na wykonaniu pomnika w formie głazu z tablicą pamiątkową na cmentarzu z okresu I wojny światowej w miejscowości Bartniki.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 14:00:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektu „ Mam szansę odnieść sukces”.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:41:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:41:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej; Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap I, wieś Dobrzankowo”
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:42:40 Informację zaktualizowano 2009-10-21 13:56:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:43:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:44:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 października 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:45:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 07 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:45:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 października 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:46:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:48:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-21 13:50:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:35:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:37:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 października 2009 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za III kwartał 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:38:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:39:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:40:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:42:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:43:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:44:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 96/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – Bogate – Augustów”
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:45:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – lokalizacja Bogate 11
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:45:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 98/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:46:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 99/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniach inwestycyjnych „Odnowa nawierzchni żwirowej dróg gminnych w sołectwie: - Osówiec Szlachecki - Bartniki (Bartniki – Karbówko – Zakocie)
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 15:48:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 100/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:40:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 101/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:41:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 102/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:41:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 103/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:42:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 105/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do częściowego odbioru projektu pn „ Poprawa układu połączeń drogowych dla Obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych „ ”
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:43:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 106/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Mchowo - Karbówko”
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:44:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 107/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:45:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 108/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Przasnysz na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:46:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 109/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie organizacji Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 08:47:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 110/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:35:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 112/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:37:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 113/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:38:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 114/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:39:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 115/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej w przedziale od 14.000 EURO do równowartości kwoty ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:41:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 116/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:42:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zarządzenie Nr 117/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:44:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 119/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:47:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:49:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 121/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:50:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 122/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej; Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II, wieś Bogate”
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:51:51 Informację zaktualizowano 2010-01-30 09:51:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 123/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:53:00 Informację zaktualizowano 2010-01-30 09:52:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:55:05 Informację zaktualizowano 2010-01-30 09:54:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zarządzenie Nr 126/2009 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Przasnysz na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:55:59 Informację zaktualizowano 2010-01-30 09:54:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku