Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 r. > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 
 Uchwała Nr XXXII/268/09 w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:08:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/269/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:10:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/270/09 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:11:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/271/09 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przasnyszu sieci kanalizacyjnej stanowiącej właśność Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:41:03 Informację zaktualizowano 2009-06-10 09:46:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/272/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gruntowa położoną we wsi Osówiec Szlachecki Gmina Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:42:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/273/09 w sprawie fundudzu sołeckiego w gminie Przasnysz na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:44:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/274/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:48:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/275/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2008 instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:49:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/276/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:50:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXII/277/09 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej Sołectwa Mirów
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 09:52:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Protokół z sesji XXXII
Data wprowadzenia informacji 2009-07-28 14:44:06, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku