Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 r. > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 
 Uchwała Nr XXIX/237/09 uchylająca uchwałę Nr III/13/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:45:46 Informację zaktualizowano 2009-02-24 14:48:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:47:11 Informację zaktualizowano 2009-02-24 14:48:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/239/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:48:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/240/09 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:49:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/241/09 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Bartnikach
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:50:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/242/09 w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do projektu infrastrukturalnego pod nazwą „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:52:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/243/09 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Przasnysz, a Miastem Przasnysz w zakresie refundowani przez Gminę na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:53:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/244/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:54:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/245/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Mam szansę odnieść sukces” nr POKL 09.01.02-14-051/08 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:54:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/246/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:55:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/247/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:56:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/248/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:57:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIX/249/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 14:58:29, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku