Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 r. > sesja 39 strona główna 

sesja 39
 
 Uchwała Nr XXXIX/316/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:50:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/317/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:51:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/318/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:52:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/319/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:54:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/320/09 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:55:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/321/09 w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn:1/ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2/„ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:55:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/322/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:56:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/323/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.” Jestem na początku drogi - wyższe kwalifikacje szansą na znalezienie pracy” Nr POKL.06.03.00-14-062/09 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 „ Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:58:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/324/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 10:00:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/325/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 10:01:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXXIX
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:08:53, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku