Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 r. > sesja 40 strona główna 

sesja 40
 
 Uchwała Nr XL/326/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30.XII.2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:11:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XL/327/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:13:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XL/328/09 w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.”
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:14:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XL/329/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Gmina Czernice Borowe.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:20:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XL/330/09 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowym 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:22:07 Informację zaktualizowano 2010-06-29 16:27:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XL/331/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata przyszłe w związku z realizacją projektu pn.”Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, drogi gminne/.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:25:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Uchwała Nr XL/332/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na 2010 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:32:33 Informację zaktualizowano 2010-02-12 09:47:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XL
Data wprowadzenia informacji 2010-04-23 15:39:15, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku