Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 r. > sesja 36 strona główna 

sesja 36
 
 Uchwała Nr XXXVI/301/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:56:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/303/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:59:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/292/09 w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Przasnysz prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:36:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/293/09 w sprawie określenia organizacji punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bogatem i Szkole Podstawowej w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:41:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Uchwała Nr XXXVI/294/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata przyszłe w związku z realizacją projektu "Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne" Działanie 9.1.1 POKL
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:44:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/295/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Czernice Borowe zadania publicznego z zakresu przebudowy drogi gminnej „ Przasnysz – Klewki – Rostkowo”.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:52:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/296/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim o współpracy w zakresie realizacji inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej Płoniawy Bramura- Helenowo Nowe – Helenowo Stare”.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:54:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/297/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:55:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/298/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:57:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/299/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 08:58:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/300/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 09:01:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVI/302/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 09:03:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXXVI
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 10:14:45, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku