Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
- sesja 4
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 r. > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 
 Protokół z sesji IV
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 20:16:35, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 20:20:33 Informację zaktualizowano 2007-09-15 10:36:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 12:06:18 Informację zaktualizowano 2008-07-18 15:03:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ UWARUNKOWANIA
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 12:15:25 Informację zaktualizowano 2008-07-21 13:37:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Klewki
Data wprowadzenia informacji 2007-09-15 10:37:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Przasnysz 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-15 10:38:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/203/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006 r
Data wprowadzenia informacji 2007-09-15 10:39:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-15 10:40:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/25/2006 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-09-15 10:41:29 Informację zaktualizowano 2007-09-15 10:41:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ - KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA - MAPA
Data wprowadzenia informacji 2008-07-21 13:39:20 Informację zaktualizowano 2008-07-21 13:39:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZASNYSZ UWARUNKOWANIA - MAPA
Data wprowadzenia informacji 2008-07-21 13:40:55, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
wersja do druku