Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
- sesja 4
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 r. > sesja 51 strona główna 

sesja 51
 
 Uchwała Nr LI/243/06 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:32:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/244/06 w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:34:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/245/06 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Przasnysz Nr XXIX/143/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przystąpienia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:37:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/246/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:38:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/247/06 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:39:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/248/06 w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczny Powiat Przasnyski na lata 2006 – 2010”.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:40:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/249/06 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:41:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji LI
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:41:52, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
wersja do druku