Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
- sesja 4
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 r. > sesja 41 strona główna 

sesja 41
 
 Uchwała Nr XLI/195/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie za rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 15:37:54 Informację zaktualizowano 2006-02-14 15:40:05, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLI/196/06 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 15:42:29, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLI/197/06 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 oraz określenia wysokości dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 15:44:35, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 15:45:43, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLI/198/06 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 15:48:04, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Protokół Nr XLI/06 z Sesji Rady Gminy Przasnysz odbytej z dnia 01 lutego 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 14:49:02, wprowadzający: Bożena Rudzińska

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
wersja do druku