Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
- sesja 4
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 r. > sesja 42 strona główna 

sesja 42
 
 Uchwała Nr XLII/199/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:11:53, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/200/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:13:32, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/201/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:14:31 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:18:10, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/202/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:15:41 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:39:27, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/203/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:16:30 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:40:54, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/204/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmian w wykazie obwodów głosowania
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:17:20 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:41:36, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/205/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:19:07 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:42:05, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/206/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:20:02 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:42:37, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/207/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:20:55 Informację zaktualizowano 2006-04-12 09:35:54, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLII/208/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku”
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 09:34:53, wprowadzający: Bożena Rudzińska

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
wersja do druku