Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
- sesja 45
- sesja 46
- sesja 47
- sesja 48
- sesja 49
- sesja 50
- sesja 51
- sesja 52
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
- sesja 4
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 r. > sesja 46 strona główna 

sesja 46
 
 Uchwała Nr XLVI/218/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:42:18, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:47:34, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/219/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:57:44, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/220/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:58:37, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/221/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:03:45, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/222/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dostosowania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do przepisów ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:04:32, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/223/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dostosowania statutu Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu do przepisów ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:05:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/224/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przasnysz, a Miastem Przasnysz w zakresie refundowania przez Gminę na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:07:40, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/225/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:08:54 Informację zaktualizowano 2006-07-13 13:09:46, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/226/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu podpisania umów na wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz, projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:11:28, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/227/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:12:30, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Protokół z sesji XLVI
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 12:40:04, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 .  sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
wersja do druku