Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 16 strona główna 

sesja 16
 
 Uchwała Nr XVI/96/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
Data wprowadzenia informacji 2007-11-27 11:14:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/97/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2007-11-27 11:20:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/98/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-27 11:21:47 Informację zaktualizowano 2007-11-28 14:40:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-27 11:22:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/100/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2007-11-28 14:42:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/101/2007 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Przasnysz z Miastem Przasnysz oraz z gminami z terenu Powiatu Przasnyskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. „Zastosowanie technologii informatyczno - komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu przasnyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-28 14:42:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/102/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Przasnysz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2007-11-28 14:43:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XVI
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:26:15, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 . 
wersja do druku