Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 
  Uchwała Nr VI/41/2007 w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie likwidacji Poradni Stomatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:43:00, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:43:51 Informację zaktualizowano 2007-03-06 13:46:16, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr VI/43/2007 zmieniająca uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:50:14, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr VI/44/2007 zmieniająca uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diet dla radnych
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:51:37, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Protokół z sesji nr VI
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:57:18, wprowadzający: Bożena Rudzińska

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 . 
wersja do druku