Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 
 Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:13:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Przasnysz o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:14:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Przasnysz o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:15:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:16:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/55/2007 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przasnysz, a Miastem Przasnysz w zakresie refundowania przez Gminę na rzecz na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:17:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/56/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Sierakowo
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:20:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:21:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Protokół z sesji VIII
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:23:38, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 . 
wersja do druku