Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 5 strona główna 

sesja 5
 
 Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 20:25:30 Informację zaktualizowano 2007-02-16 19:38:48, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 20:27:21 Informację zaktualizowano 2007-02-16 19:42:18, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 20:29:06 Informację zaktualizowano 2007-02-16 19:45:43, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 20:31:47 Informację zaktualizowano 2007-02-16 21:02:22, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/30/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości jednego punktu w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2007-02-20 13:41:04, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/31/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-20 13:42:22, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/32/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2007-02-20 13:43:59 Informację zaktualizowano 2007-02-20 13:44:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/33/2007 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości
Data wprowadzenia informacji 2007-02-20 13:45:15, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/34/2007 w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Klewki
Data wprowadzenia informacji 2007-02-20 13:46:16, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/35/2007 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 08:07:43, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/37/2007 w sprawie przekazania mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 08:08:30, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/38/2007 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych minia gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 08:09:17, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/39/2007 w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie likwidacji Poradni Stomatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 08:10:11, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr V/40/2007 w sprawie uchylenia uchwały ustalającej stawki opłaty administracyjnej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 08:10:51, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Protokół z sesji V
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:39:51, wprowadzający: Bożena Rudzińska

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 . 
wersja do druku