Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 18 strona główna 

sesja 18
 
 Uchwała Nr XVIII/115/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:10:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/116/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:12:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/117/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:14:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/118/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przasnysz na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:25:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/120/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Karwacz, Wyrąb Karwacki i Frankowo
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:35:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/121/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Grabowo.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:42:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/122/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, wsi Mchowo.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:46:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/123/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, wsi Zakocie
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:52:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/124/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, wsi Wygoda
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 18:58:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/125/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, dla koryta rzeki Węgierki.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-07 19:02:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVIII/119/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Bartniki, Fijałkowo, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Gadomiec, Helenowo Stare, Józefowo, Karwacz, Kijewice, Oględa, Osówiec Kmiecy, Stara Krępa, Smoleń Trzcianka, Szla, Wyrąb Karwacki, Wielodróż i Zakocie, gmina Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 08:39:04 Informację zaktualizowano 2008-02-25 08:17:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XVIII
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:27:51 Informację zaktualizowano 2008-03-12 13:15:25, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 . 
wersja do druku