Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 17 strona główna 

sesja 17
 
 Uchwała Nr XVII/103/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu podpisania umów na wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 13:50:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/104/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/49/2007 w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 13:50:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/105/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/86/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 13:59:15 Informację zaktualizowano 2007-12-14 14:05:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/106/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/69/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 14:00:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/107/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/63/2007 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Przasnyskiego.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 14:02:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/108/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 14:03:55 Informację zaktualizowano 2007-12-18 15:32:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/109/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:27:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/110/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:28:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/111/2007 w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach Obrąb i Mirów.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:29:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/112/2007 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:30:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/113/2007 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:30:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVII/114/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 15:31:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XVII
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 08:40:35, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 . 
wersja do druku