Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 
 Protokół z sesji VII
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:36:06 Informację zaktualizowano 2003-10-14 10:50:04, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VII/35/2003 ws. ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:49:09 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:51:55, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VII/36/2003 ws. wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:49:35 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:52:25, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VII/37/2003 ws. zmiany do uchwały budżetowej NR IV/18/2002 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2002 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:33:26 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:56:34, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały VII/37/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:33:37 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:04:40, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały VII/37/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok – z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:33:43 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:05:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały VII/37/2003 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:33:50 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:06:08, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały VII/37/2003 - PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2003 R. I LATA NASTĘPNE
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:33:56 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:06:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały VII/37/2003 - Zmiany w planie finansowym na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:34:03 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:06:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały VII/37/2003 - Zmiany w planie inwestycyjnym na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:34:16 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:07:04, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VII/38/2003 ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:50:47 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:52:56, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VII/39/2003 ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:51:02 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:53:22, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku