Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 10 strona główna 

sesja 10
 
 Protokół z sesji X
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:37:14 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:21:53, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/50/2003 ws. uchwalenia Statutu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-07-09 15:15:51 Informację zaktualizowano 2003-10-14 15:10:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/51/2003 ws. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 15:09:36 Informację zaktualizowano 2003-10-14 15:10:17, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/52/2003 ws. zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:19:48 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:27:41, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/53/2003 ws. nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:20:15 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:28:42, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/55/2003 ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:20:41 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:44:44, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/56/2003 ws. zmiany do uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:21:02 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:45:08, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/57/2003 ws. powołania Zespołu do spraw opiniowania list kandydatów na ławników ludowych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:21:36 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:45:34, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/58/2003 ws. zmiany do uchwały budżetowej NR IV/18/2002 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2002 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:38:20 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:40:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały X/58/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:38:27 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:44:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały X/58/2003 - Zmiany w planie finansowym na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:38:37 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:43:59, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały X/58/2003 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:38:44 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:43:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały X/58/2003 - PROGNOZA DŁUGU
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:38:50 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:43:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały X/58/2003 - Zmiany w planie inwestycyjnym
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:38:56 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:42:41, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/59/2003 ws. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:24:39 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:46:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała X/60/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 11:24:53 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:46:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku