Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 5 strona główna 

sesja 5
 
 Protokół z sesji V
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:35:10 Informację zaktualizowano 2003-10-14 10:33:25, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/25/2003 ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:37:11 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:57:04, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/26/2003 ws. zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe , godziny zastępstw doraźnych, nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:37:30 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:58:15, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/27/2003 ws. zmiany do uchwały budżetowej NR IV/18/2002 Rady Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:32:30 Informację zaktualizowano 2003-10-14 10:33:48, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/28/2003 ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:38:19 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:58:46, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/29/2003 ws. nabycia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:38:39 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:59:14, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/30/2003 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:38:54 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:59:59, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała V/31/2003 ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:39:30 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:00:23, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku