Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 
 Protokół z sesji VIII
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:36:31 Informację zaktualizowano 2003-10-14 10:51:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/41/2003 ws. sprawie zmiany do uchwały budżetowej NR IV/18/2002 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2002 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:34:57 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:55:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:03 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:07:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok - z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:09 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:08:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały VIII/41/2003 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:20 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:09:21, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w Planie Finansowym na 2003 r
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:27 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:09:43, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały VIII/41/2003 - PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2003 R. I LATA NASTĘPNE /po zmianach/
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:37 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:10:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w planie inwestycyjnym na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:43 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:10:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 7 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w Planie Finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:49 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:10:53, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 8 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany na 2003 rok – DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:54 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:11:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/41/2003 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:54:11 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:48:42, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/42/2003 ws. nadania imienia Szkole Podstawowej w Mchowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:54:36 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:49:09, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/43/2003 ws. podziału sołectwa Sątrzaska
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:54:53 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:49:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/44/2003 ws. zmian w Statucie Sołectwa Sątrzaska
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:55:07 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:49:51, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/45/2003 ws. przyjęcia Statutu Sołectwa Dębiny
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:55:23 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:50:12, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku