Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 r. > sesja 27 strona główna 

sesja 27
 
 Uchwała Nr XXVII/226/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/160/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Naprawa nawierzchni dróg gminnych: Annopol – Gostkowo, Helenowo Stare – Helenowo Nowe, Helenowo Nowe – Wielodróż, Góry Karwackie i Zakocie”
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:33:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/227/08 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/205 /08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:35:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/228/08 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:36:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/233/08 w sprawie budżetu gminy Przasnysz na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 09:37:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/229/08 w sprawie desygnowania przedstawiciela w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2009 -2013.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:12:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/230/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:13:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/231/08 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:14:22, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXVII/232/08 w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przasnysz na lata 2006 – 2010, obejmującej lata 2008 - 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:15:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:16:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Uchwała Nr XXVII/234/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki pod budowę wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzankowo .
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:17:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXVII
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 15:03:14, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 . 
wersja do druku