Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 r. > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 
 Uchwała Nr XXIV/204/08 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr KL/01325/08/7.1.1 „ SZANSA „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:24:26 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:34:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/205/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:25:26 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:34:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/206/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:27:03 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:34:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/207/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:28:32 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:34:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/208/08 w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług projektu p.n. „E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność”
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:30:40 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:34:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/209/08 w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa projektu p.n. „Przebudowa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych”
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:31:54 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:34:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/210/08 zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2007 z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego „Gdy nie ma przedszkola” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:32:58 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:35:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/211/08 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przasnysz oraz zapewnieniu dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:34:02 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:35:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/212/08 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przasnysz na lata 2007 – 2013
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:35:54 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:35:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/213/08 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz na lata 2004 – 2006 z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:37:19 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:35:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIV/214/08 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:38:56 Informację zaktualizowano 2008-11-17 10:35:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXIV
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 10:46:57, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 . 
wersja do druku