Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 r. > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 
 Uchwała Nr XIX/135/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 13:00:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/137/2008 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 13:01:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/126/2008 w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Przasnysz sprzeciwu wobec przeznaczania przez Powiat Przasnyski do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie ( wsi) Sierakowo ( teren byłego lotniska) stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:00:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/127/2008 w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:03:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/128/2008 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przasnysz, a Miastem Przasnysz w zakresie refundowania przez Gminę na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:04:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/129/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 oraz określenia wysokości dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:05:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/130/2008 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:06:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/131/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:07:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/132/2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/61/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:14:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/133/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:16:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/134/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przasnyszu sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:18:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/136/2008 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:19:27 Informację zaktualizowano 2008-03-11 12:22:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIX/138/2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 12:20:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XIX
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 10:44:38, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 . 
wersja do druku